За сайта Implanti.net

Отминаха дните, когато търсенето на информация за въпрос, който ни интересува, отнемаше седмици ровене в книги из прашни рафтове по библиотеките. Живеем в друга ера – времето на дигиталното познание – когато всичко е много по-достъпно. Но този информационен поток постепенно се превърна в информационен потоп, в който трудно можем да се ориентираме и съществуването на източници, които поднасят систематизирана, добре смляна и лесна за възприемане информация, нарасна неимоверно.

Сайтът, който четете – Implanti.net – има амбицията да е именно такъв качествен източник! Целта му е да представи една доста сложна тема, каквато е зъбната имплантология, на достъпен и разбираем за масовата публика език, като е полезен както на пациентите, интересуващи се от този метод на лечение, така и на студентите по стоматология, но не по-малко и на практикуващите дентални лекари, искащи да разширят своите интереси.

Това, което ни мотивира да реализираме този проект, е идеята за избор. Изборът, който всеки един от нас прави за здравето си. И ще посочим именно цитата от основополагащата книгата на един от бащите на съвременната имплантология Dr Leonard Linkow, който най-точно описва тази идея и амбициозна цел:

“Историята на стоматологията често е била спъвана от ненужно бавното разбиране и приемане на коренно различни нови идеи. Въпреки безспорните доказателства, че новите методи могат драстично да спомогнат за здравето на пациентите, винаги е имало тенденция зъболекарите да се придържат към традиционните методи. Неразбираемо е, колко много от тях предпочитат да повтарят познати методи с предвидими резултати, отколкото да опитват нови. Крайната цел на стоматологията е тя да бъде в максимална степен в полза на пациента, а не да се придържа към удобните за зъболекаря, но остарели методи на лечение.”- Dr Leonard Linkow, Theories and techniques of oral implantology, p. xiii, 1970

Загубата на зъби поради различни причини има значителен ефект върху качеството на живот на всеки човек. Тя може да наруши способността да се храним, външния вид, речта и артикулацията, както и да се отрази пагубно на самочувствието. Днес стоматолозите заместват изгубените зъби с протези, мостове, корони и зъбни импланти.

С развитието на имплантите обаче те бързо стават достъпни и ефективни за заместване на изгубени зъби.

Според актуални статистики само в САЩ годишно се вадят по 45 милиона зъба, докато се поставят едва 2 милиона импланта за същия период. Това е сериозно разминаване между нуждите и потенциала на възстановителната стоматология. Пазарът на зъбни импланти се развива плавно, но сигурно и в световен мащаб се очаква да достигне до 8 милиарда US$ през 2015г., което е растеж с 13% годишно. Следвайки тази тенденция се очаква все повече зъболекари да се обучават и да прилагат имплантите в практиката си, задоволявайки нарастващите нужди на своите пациенти.

Сайтът Implanti.net служи като източник на актуална, систематизирана, обективна и полезна информация, която е насочена както към пациентите, търсещи лечение, така и към специалистите в областта. Ползването на сайта е безплатно, а новите публикации разширяват хоризонта на темите покрити от него и всичко това достъпно за вас по 24 часа на денонощие, 365 дни в годината.